Handledning
Levande Liv Samtal i grupp

Jag erbjuder handledning i grupp för att stärka personalen, ge dem större självinsikt och hitta nya konstruktiva sätt att handskas med sin tillvaro - och förebygga mot sjukskrivningar.

Många är låsta i sina beslut och roller i hur livet ser ut, vilket lätt resulterar i konflikter och utmattning, både hemma och på jobbet. Det behövs självinsikt och förståelse för att kunna hantera vardagen och uppleva mening i den. Den enskilda människan behöver få vara i fokus och ges tillfälle till dialog och reflekterande samtal. Hon behöver bli medveten om sina djupare behov och beteenden, både i relation till sig själv och till andra. Hon behöver få hjälp att skapa förutsättningar för att göra något åt sin tillvaro.

I Levande Liv Samtal är individen i fokus. Hon får känna sig trygg i att bli sedd och bekräftad som den unika levande människa hon är. Det är grunden för att hon ska våga utforska sina egenskaper, resurser och begränsningar.

Hon får tillfälle att identifiera sina ljusa sidor för att få tillgång till lust och kraft, och inte minst till sin konstruktiva vilja - att välja att acceptera det hon inte kan göra något åt och att se och ha mod att förändra det hon kan.

Förutom deltagarnas eget material, bygger sammankomsterna på psykosyntes som metod och på olika teman att reflektera och diskutera kring.

Jag utarbetar gärna ett förslag på hur jag vill lägga upp det utifrån era behov och önskemål.

Levande Liv, Yvonne Kievad, Dipl Psykosyntesterapeut PsA, Bodavägen 18 Tosteberga, 290 34 Fjälkinge, Tfn: 044 - 551 25

besöksräknare

HEM    |    KONTAKT
Presentation

Handledning

Samtalsterapi

Grön terapi

Aktuellt

Vad är psykosyntes?

Bo vid havängarna

Länkar