Presentation

Handledning

Samtalsterapi

Grön terapi

Aktuellt

Vad är psykosyntes?

Bo vid havängarna

Länkar
HEM    |    KONTAKT

Levande Liv, Yvonne Kievad, Dipl Psykosyntesterapeut PsA, Bodavägen 18 Tosteberga, 290 34 Fjälkinge, Tfn: 044 - 551 25

besöksräknare

Aktuellt

Levande Liv Verkstad
Vi möts i Tosteberga 3 timmar 1 gång/månad och samtalar om det vi tycker är viktigast i våra liv. Vi kommer överens om från gång till gång vilket tema vi ska ha vid nästa träff. Det kan handla om arbetet, relationer, kärlek, konflikter, livets olika åldrar….ja det är bara fantasin som kan stoppa strömmen av viktiga ämnen.

 

Mansgrupp
Jag har lyssnat till många berättelser om och av män som har en fungerande vardag men ändå saknar ett forum där de kan träffas regelbundet för att lyssna och samtala runt ämnen som berör dem, saker som man kanske inte pratar så enkelt med arbetskamrater eller vänner om. Därför bjuder jag in till en dialoggrupp där jag till en början stödjer och vägleder i den utsträckning ni önskar.
Erfarenheten visar att deltagare i ett sådant forum ofta blir inspirerade att ta tag i saker som de själva kan göra för att förbättra sin vardag och sitt liv.
Mötesplats Tosteberga. Fyra sammankomster under våren, och fyra under hösten.

 

Anhörig till alkohol- eller drogberoende?
Oron i en familj, där omåttligt drickande förekommer, bidrar inte sällan till kroppsliga åkommor. Utåt visar man vanligtvis ingenting. De anhöriga – familjen, vänner eller arbetskamrater – kan behöva stöd och hjälp i sin situation.

Jag arbetar individuellt och i grupp med Ersta Vändpunktens pedagogiska program som grund (www.ersta.se). Grupp-programmet består av en serie tematiska sammankomster, där deltagarna lär sig om de roller man kan se omkring en person som är drogberoende och hur vägen till ett välbefinnande för en anhörig kan se ut. En förändring brukar påbörjas redan under programmets gång. Gemensamma och enskilda samtal ingår.

 

Drömgrupp
enligt Montague Ullmans modell (www.dromgruppsforum.org.se)

Drömgruppsarbetet sker i en mindre grupp som metodiskt utforskar en berättad dröm, för att hjälpa drömmaren att associera kring drömmens bilder. Drömgruppen är inte ämnad att vara någon terapigrupp. Arbetet med drömmar kan ändå ha läkande effekt eftersom drömmen fokuserar på en betydelsefull, aktuell emotionell händelse.

Jag är drömgruppsledare under utbildning och har handledning på arbetet vi gör i gruppen.

Vi startar snart en drömgrupp, där det finns plats för ytterligare ett par deltagare.