Levande Liv, Yvonne Kievad, Dipl Psykosyntesterapeut PsA, Bodavägen 18 Tosteberga, 290 34 Fjälkinge, Tfn: 044 - 551 25

besöksräknare

Grön terapi
- ekologi i vår inre såväl som yttre miljö

Människan i vår kultur lever i ett allt högre tempo och kravet på flexibilitet och anpassning bara växer  ?  och vi påverkas av den miljö vi befinner oss i. Frågan är hur långt vi kan gå i vår anpassning utan att gå under?

Under kortare perioder kan vi utsätta oss för intensiv ansträngning och koncentration men ett aktivt liv i balans förutsätter stunder av avkoppling och återhämtning.

Vistas vi i naturen, kan vi lita på den s k spontana uppmärksamheten, som inte tar energi utan bara ger och fyller på ? till skillnad från den i vardagen hela tiden riktade uppmärksamheten som kräver koncentrerad fokusering. Pågående forskning i miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp visar på att upplevelser och aktiviteter i naturlig miljö främjar hälsan. Man måste inte ge sig ut på skogsvandring, bara var man väljer att vila blicken kan ha betydelse.

Genom Levande Liv Samtal ute i naturen, hittar du vila och kan mobilisera dina resurser att finna lust och balans i vardagen.

HEM    |    KONTAKT
Presentation

Handledning

Samtalsterapi

Grön terapi

Aktuellt

Vad är psykosyntes?

Bo vid havängarna

Länkar